Van School of the Beloved naar Tam Binh

De afgelopen jaren zijn er veel goede ontwikkelingen tot stand gekomen op de School of the Beloved in Vietnam en dat heeft voor de kinderen die daar opgevangen worden en onderwijs krijgen een wereld van verschil gemaakt.

Helaas hebben we (oa naar aanleiding van een bezoek door Marthe afgelopen september) moeten constateren dat het steeds moeilijker wordt om de school goed draaiende te houden. Samen met de lokale manager van de school is er geprobeerd een aantal zaken weer vlot te trekken maar helaas is dat niet gelukt.

Daarom stopt de stichting op korte termijn met het financieel ondersteunen van de School of the Beloved. Een besluit dat het bestuur tot haar grote spijt en met pijn in het hart heeft moeten nemen. Natuurlijk blijven we nauw betrokken bij het wel en wee van de kinderen op de school en dragen we bij aan het zoeken van een andere plek voor de kinderen. Een nieuw initiatief kan daar hopelijk aan bijdragen.

Geïnspireerd op de ervaringen van de School of the Beloved wil het bestuur graag een doorstart maken met een aantal mensen van het team van de school zodat ook een gedeelte van de kinderen een nieuwe plek kan krijgen. Die plek wordt gerealiseerd in Centrum Tam Binh, een kleinschalige dagopvang voor jongeren met een handicap.

De voorbereidingen voor dit centrum vinden nu plaats. Het streven is om in september 2016 open te gaan en voor die tijd moet er nog veel gebeuren. De locatie is gevonden maar deze moet nog aanzienlijk verbouwd worden voordat de jongeren hier een dagbesteding en onderwijs kunnen krijgen. Het team dat dit in Vietnam gaat organiseren wordt gevormd door een deel van de huidige medewerkers van School of the Beloved en staat als een huis.

Mocht je meer willen weten over het nieuwe initiatief, houdt dan www.tambinh.nl in de gaten.

Daar houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en kun je je aanmelden als donateur en inschrijven voor de nieuwsbrief.

Graag willen we al onze donateurs bedanken voor hun bijdragen aan School of the Beloved. Ook de bestuursleden Rozemarijn Tromp en Leonie van der Schilden verdienen een extra bedankje. Zij hebben zich langdurig ingezet voor Stichting School of the Beloved.